อบรมหลักสูตรครูโยคะ (TTC)
200 ชั่วโมง, 300 ชั่วโมง, 500 ชั่วโมง
– หลักสูตรนานาชาติ –

ดำเนินการโดย

Wise Living Yoga Academy
- สังกัด The Yoga Institute of  Santacruz, มุมไบ, อินเดีย -
- สถาบันโยคะเก่าแก่ที่สุดของโลก -


Yoga Teacher Training Course (TTC) - Chiang Mai, Thailand

Classes Conducted by
Certification Recognized by
   
E-RYT 500 Yoga Alliance USA The Yoga Institute of Santacruz
   

and Professional Members of

International Association of Yoga Therapists

International Board of Yoga
 
Yoga Alliance
   

______________________________________________________________________

Book now and avail of
our early bird discount !!
  Discounted price
Book by 3 months before the course & Save up to 28% !
     
Yoga Teacher Training Courses in 2017
200 Hours Certification Programs
 
All courses listed below will be conducted
at our Ashram in Chiang Mai, Thailand.
 
1st Batch: From 8th January to 3rd February 2017
Staying at Wise Living Yoga Centre (Doi Saket) - Chiang Mai
   
(Course completed Successfully) Photo Album
   
 
2nd Batch: From 12th February to 10th March 2017
Staying at Wise Living Yoga Centre (Doi Saket) - Chiang Mai
   
(Course completed Successfully) Photo Album
   
 
3rd Batch: From 30th April to 26th May 2017
Staying at Wise Living Yoga Centre (Doi Saket) - Chiang Mai
   
(Course completed Successfully) Photo Album
   
 
4th Batch: From 4th June to 30th June 2017
Staying at Wise Living Yoga Centre (Doi Saket) - Chiang Mai
   
(Course completed Successfully) Photo Album
   
 
5th Batch: From 9th July to 4th August 2017
Staying at Wise Living Yoga Centre (Doi Saket) - Chiang Mai
   
(Course completed Successfully) Photo Album
   
 
6th Batch: From 22nd October to 17th November 2017
Staying at Wise Living Yoga Centre (Doi Saket) - Chiang Mai
   
Regular fee: USD 2,990
- (For accommodation in twin sharing)
Regular fee: USD 3,590
- (For accommodation in single room)
Soon Photo Album Here
   
(Course in Progress)
 
Next available 200 hours Course:
7th Batch: From 26th November to 22nd December 2017
Staying at Wise Living Yoga Centre (Doi Saket) - Chiang Mai
   
Discounted fee: USD 2,690
- (For accommodation in twin sharing - for bookings before 20th November 2017)
Discounted fee: USD 3,190
- (For accommodation in single room - for bookings before 20th November 2017)
   
(Last 3 spots available - Book now!)
 

______________________________________________________________________

- Fees include Accommodation, Meals & Course Material as mentioned above.
- Please fill in the application form and make on-line payment to reserve your place*.
- Book your place and enjoy discounted fee - Pay booking fee in advance.
- Fees DO NOT include Flight Tickets.

(*) Up to 25 places available in each program or according to the venue's capacity.

Apply Now for Yoga TTC
or continue reading more about our
Yoga Teacher Training Course!

See below photos of previous courses:Yoga TTC - Bali, Indonesia - May 2012

 Yoga TTC - Chiang Mai, Thailand - June 2011

 

Testimonials - What past students have to say:

Yoga activities from Yoga Teacher Training Course

Yoga Activities from Yoga Teacher Training Course

เกี่ยวกับหลักสูตร

หลักสูตรอบรมครูโยคะ 200 ชั่วโมง โดย Wise Living Yoga Academy อินเดีย รับรองหลักสูตรโดย คณะกรรมการระหว่างประเทศของการโยคะ ซึ่งการเรียนการสอนจะเน้นการเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับปรัชญาคลาสิตโยคะ (Patañjali Ashtanga Yoga) จากตำราโยคะดั้งเดิม หลักการดำเนินชีวิตแบบมีสติ และเทคนิคการสอนต่าง ๆ เกี่ยวกับโยคะทั้งหมด (Hatha cum Raja Yoga) รวมทั้งฝึกการสอนภาคปฏิบัติและฝึกการสอนภาคบรรยาย

การเรียนทั้งหมด 200 ชั่งโมงนี้ ผู้ฝึกจะได้พัฒนาศักยภาพด้านร่างกาย ด้านจิตวิญญาณของตนเอง และดำเนินวิถีชีวิตอย่างโยคีอย่างแท้จริง เพื่อที่จะได้เป็นผู้สอนที่สามารถถ่ายทอดไปยังนักเรียนของตนเองในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ผู้ที่ผ่านการอบรมและผ่านการทดสอบทั้งทฤษฏีและปฏิบัติแล้ว จะได้รับใบประกาศนียบัตรการเป็นครูโยคะที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล จาก  Wise Living Yoga Academy.

 

Meditation
การทำสมาธิ


Yoga Teacher Training - Theory & Practical Manuals

Testimonials - What past students have to say:

 

Yoga Activities from Teacher Training Course

Yoga TTC - Meals & Snacks

Yoga Teacher Training Graduates

รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร ตารางเวลา
กรุณาเข้าไปชมได้ที่ website ของเราค่ะ
WLYA

 

Also follow us on:
                   
Facebook   Twitter   Blogger   Picasa   You Tube  
_____________________

Wise Living Yoga AcademyWise Living Yoga Academy


Accredited by
Yoga Alliance, USA

Yoga Certification - 200 hours Level

 

Navigation Menu:

Apply Now for YTTC

 

Do you want to receive exclusive Yoga content?

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner